Yoga và Sức Khỏe

Yoga và Sức Khỏe

Yoga cung cấp dưỡng khí cho máu và sinh lực cho các cơ quan, giúp cơ thể tăng cường chuyển hoá, kiểm soát những cảm xúc đem tới những tác dụng tích cực cho sức khỏe cũng như cơ thể bạn