Virus gây ung thư ở bò có liên quan tới ung thư vú ở người

Theo nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Mỹ, virus gây ung thư ở bò BLV được tìm thấy trong các mô vú bị ung thư và ngay cả các mô vú không bị ung thư.

Nếu các kết quả ban đầu của một nghiên cứu mới được đưa ra, các nhà khoa học có thể tiến một bước gần hơn để khám phá ra hơn 90% nguyên nhân của tất cả các bệnh ung thư vú.

Theo nghiên cứu mới từ Đại học California Berkeley, một loại virus gây ung thư phổ biến ở bò (virus bệnh bạch cầu ở trâu bò - BLV) có liên quan đến ung thư vú ở người.

Nếu bạn bị ung thư vú, có thể bạn đã tiếp xúc với BLV

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Plos One, thử nghiệm với 239 mẫu mô vú từ các nhà tài trợ (bao gồm tất cả các trường hợp có và không có bệnh ung thư vú).

Xét nghiệm DNA cho kết quả BLV được tìm thấy trong tế bào mô vú và máu ở gia súc lần lượt là 59% ở mẫu mô vú ung thư và 29% ở mẫu mô vú bình thường, điều đó cho thấy sự hiện diện của BLV trong mô vú có sự liên kết chặt chẽ với bệnh ung thư vú.

Tiếp xúc với BLV có thể không thật sự gây ra ung thư vú

Lấy ví dụ về bệnh ung thư phổi do hút thuốc lá. Có một mối liên hệ giữa việc ung thư phổi do hút thuốc lá và bạn đốt thuốc lá bằng một chiếc bật lửa, nhưng điều đó không nghĩa là bật lửa dùng để hút thuốc lá gây ung thư phổi.

Tương tự như vậy, có một sự liên quan giữa bệnh ung thư vú và BLV, nhưng không hẳn BLV là nguyên nhân gây ra bệnh ung thư vú.

Theo Jame Abraham giác đốc công trình nghiên cứu ung thư vú ở Cleveland Clinic: “Đây là một phát hiện khoa học thú vụ nhưng điều này chỉ là cái nhìn sơ bộ“.

“Chúng tôi cần phải thực sự chứng minh được BLV là biến đổi các mô vú và gây ra ung thư vú, nhưng hiện tại vẫn chưa có một bằng chứng nào cho điều này”.