Người cao tuổi chơi game để sống lâu

Kết quả của cuộc nghiên cứu do trường Đại học Bắc Carolina tiến hành cho thấy đối với những người cao tuổi chơi game thường xuyên là bí quyết để vui vẻ hơn và kéo dài tuổi thọ.

Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu đối mức độ chơi game thường xuyên với 140 người trong độ tuổi lớn hơn 63. Ba mươi lăm phần trăm trong số người cao tuổi chơi game ít nhất 1 lần 1 tuần trong khi 61% còn lại trong số này hiếm khi chơi game.

Sau đó, những người này tham gia một khảo sát về cảm xúc để đánh giá mức độ yêu đời; kết quả là những người cao tuổi chơi game thường xuyên hạnh phúc hơn nhiều số còn lại.

Số người già không bao giờ chơi game thường thể hiện những cảm xúc tiêu cực và có xu hướng mắc bệnh trầm cảm cao.

Jason Allaire, tác giả của nghiên cứu hy vọng qua nghiên cứu của mình, sẽ có rất nhiều người già tránh được bệnh trầm cảm và sống lâu hơn khi họ được tiếp xúc với các hoạt động giải trí lành mạnh như khi còn trẻ.

Ông cũng cho rằng trong tương lai không xa sẽ có rất nhiều trò chơi đặc biệt phù hợp để cải thiện sức khỏe tâm thần của người cao tuổi. Dường như già đi cũng không quá tệ phải không.

==> Xem thêm chuyên mục: sức khỏe người cao tuổi để có cách chăm sốt tốt nhất cho người thân của bạn.