Những nhận định sai lầm về tình dục

Tình dục là một trong những hành động có tầm ảnh hưởng lớn đến mức độ hạnh phúc hôn nhân gia đình. Có thể nói, đây là "thú vui" của mỗi cặp đôi, nhưng chưa chắc họ đã hiểu hết những điều liên quan đến tình dục.

Khi nói một cách nghiêm túc về vấn đề này, nhiều kiến thức tưởng chừng như chính xác nhưng thực tế lại không phải vậy. Dưới đây là 12 quan niệm mà chúng ta vẫn cho là đúng khi đề cập đến vấn đề tình dục.

quan-niem-sai-lam-ve-tinh-duc

quan-niem-sai-lam-ve-tinh-duc-1

quan-niem-sai-lam-ve-tinh-duc-2

quan-niem-sai-lam-ve-tinh-duc-3

quan-niem-sai-lam-ve-tinh-duc-4

quan-niem-sai-lam-ve-tinh-duc-5

quan-niem-sai-lam-ve-tinh-duc-6

quan-niem-sai-lam-ve-tinh-duc-7

quan-niem-sai-lam-ve-tinh-duc-8

quan-niem-sai-lam-ve-tinh-duc-9

quan-niem-sai-lam-ve-tinh-duc-10

quan-niem-sai-lam-ve-tinh-duc-11