Tags Viêm tắc tuyến lệ

Tag: Viêm tắc tuyến lệ

Điều trị tắc tuyến lệ

Nguyên nhân của rách ống gây tắc tuyến lệ sẽ xác định điều trị phù hợp. Đôi khi, nhiều hơn một lần điều trị...

Triệu chứng và một số xét nghiệm tắc tuyến lệ

Các triệu chứng chính của tắc tuyến lệ rách ống hoặc chảy nước mắt có quá nhiều. Bởi vì bị rách ống dẫn thường...

Tắc tuyến lệ là gì? Nguyên nhân gây tắc tuyến lệ...

Tắc tuyến lệ là tình trạng ống dẫn nước mắt bị chặn do tắc nghẽn một phần hoặc hoàn toàn trong hệ thống thoát...