Viêm phổi do tụ cầu và những điều cần biết về bệnh

Tổng quan các kiến thức về bệnh viêm phổi giúp người bệnh phân biệt được viêm phổi do tụ cầu, viêm phổi do Mycoplasma Pneumoniae hay viêm phổi do virus

  • Cách ngừa viêm phổi do tụ cầu

    Tụ cầu vàng có thể xâm nhập vào phổi qua hai đường: hít vào đường hô hấp trên hoặc lây truyền qua đường máu. Viêm phổi  do tụ cầu khuẩn là bệnh nhiễm khuẩn nặng, tỉ lệ...