Tags Viêm phổi do tụ cầu

Tag: Viêm phổi do tụ cầu

Cách ngừa viêm phổi do tụ cầu

Tụ cầu vàng có thể xâm nhập vào phổi qua hai đường: hít vào đường hô hấp trên hoặc lây truyền qua đường máu....