Tags Vẫn đục dịch kính

Tag: Vẫn đục dịch kính

Vẩn đục dịch kính là gì?

Dịch kính vốn trong suốt, giúp ánh sáng có thể đi qua và truyền tín hiệu hình ảnh. Nếu dịch này vẩn đục, hình...