Dịch kính bị vẩn đục có nguy hiểm không?

Khi bị vẩn đục dịch kính , người bệnh cảm thấy như có ruồi bay trước mắt nhất là khi nhìn vào tờ giấy trắng hay bức tường trắng. Mức độ nguy hiểm của bệnh:

  • Vẫn đục dịch kính
    Vẩn đục dịch kính là gì?

    Dịch kính vốn trong suốt, giúp ánh sáng có thể đi qua và truyền tín hiệu hình ảnh. Nếu dịch này vẩn đục, hình ảnh sẽ mờ đi. Tình trạng này thường xảy ra ở những người...