Bệnh suy thoái võng mạc nguyên nhân, phòng ngừa và chữa trị

Bệnh suy thoái võng mạc làm điểm vàng suy thoái dần dần làm cho mắt mất dần khả năng nhìn chi tiết ở vùng trung tâm thị giác. Nguyên nhân và phòng ngừa

  • thoái hóa hoàng điểm
    Suy thoái võng mạc, hoàng điểm

    Thoái hóa hoàng điểm ở mắt người cao tuổi Mắt của chúng ta hoạt động như một máy chụp hình, võng mạc ví như phim máy chụp hình, nhưng khác ở chỗ đối với phim tất cả...