Tags Rối loạn nhân cách

Tag: Rối loạn nhân cách

Rối loạn nhân cách chống xã hội

Rối loạn nhân cách chống xã hội hay mất cân bằng tâm thần là một trạng thái không bình thường của nhân cách biểu...

Rối loạn đa nhân cách

Rối loạn đa nhân cách (MPD) một căn bệnh từng được bác sĩ người Pháp Pierre Janet mô tả vào thế kỉ XIX. Là...

Rối loạn nhân cách phân lập

Rối loạn nhân cách phân lập là một điều kiện trong đó người bị ảnh hưởng tránh các hoạt động xã hội và luôn...

Tình trạng đa nhân cách

Trong số các rối loạn nhân cách, rối loạn tâm thần hiếm gặp và thu hút sự quan tâm nhiều nhất, có một tình...