Rối loạn nhân cách và các dấu hiện nhận biết, cách chăm sóc người bệnh

Rối loạn nhân cách là một loại bệnh tâm thần mà gặp vấn đề nhận thức và liên quan đến mọi người, bao gồm cả bản thân mình. các dấu hiệu nhận biết của bệnh

 • Rối loạn nhân cách chống xã hội

  Rối loạn nhân cách chống xã hội hay mất cân bằng tâm thần là một trạng thái không bình thường của nhân cách biểu hiện chủ yếu bằng sự khó hoặc không thích ứng thường xuyên với...

 • Rối loạn đa nhân cách

  Rối loạn đa nhân cách (MPD) một căn bệnh từng được bác sĩ người Pháp Pierre Janet mô tả vào thế kỉ XIX. Là một dạng bệnh lý tâm thần mà biểu hiện là sự mất nhận...

 • Rối loạn nhân cách phân lập

  Rối loạn nhân cách phân lập là một điều kiện trong đó người bị ảnh hưởng tránh các hoạt động xã hội và luôn né tránh sự tương tác với người khác. Nếu có rối loạn nhân...

 • rối loạn nhân cách
  Tình trạng đa nhân cách

  Trong số các rối loạn nhân cách, rối loạn tâm thần hiếm gặp và thu hút sự quan tâm nhiều nhất, có một tình trạng được gọi tên là rối loạn phân ly (dissociative disordersọa) Người bị...