Xử lý nhanh hội chứng ngừng thở khi ngủ

Hội chứng ngừng thở khi ngủ gây nhiều biến chứng nguy hiểm và rất khó tự phát hiện.Cần biết những kiến thức cơ bản sau để xử lý kịp thời khi xảy ra bệnh.