Thông tin về biểu hiện bệnh tay chân miệng - Kênh Sức Khỏe

  • Cách phát hiện sớm bệnh tay chân miệng

    Hỏi: Qua đài, báo tôi được biết trẻ em hay mắc bệnh tay chân miệng. Có những trường hợp biến chứng viêm não rất nguy hiểm. Xin hỏi bệnh do đâu? Cách phát hiện sớm và phòng...