Tags Bệnh viêm phế quản cấp

Tag: Bệnh viêm phế quản cấp

Cách điều trị viêm phế quản cấp hiệu quả

Viêm phế quản cấp là tình trạng viêm cấp tính niêm mạc cây phế quản. Viêm phế quản được tạo thành từ các ống...

Bệnh viêm phế quản cấp

1. Định nghĩa và thuật ngữ bệnh viêm phế quản cấp: Viêm phế quản cấp tính Là tình trạng viêm cấp tính cuả niêm mạc...