Tags Bệnh rò luân nhĩ

Tag: Bệnh rò luân nhĩ

Bệnh rò luân nhĩ dễ nhầm với nhọt ở tai

Trong bệnh rò luân nhĩ này, một đường rò xuất hiện ở vùng tai. Từ một lỗ ở trước tai, nó chạy sâu vào...

Điều trị bệnh rò luân nhỉ

Bệnh rò luân nhĩ là vùng trước vành tai có một lỗ nhỏ xuất hiện từ khi sinh ra (đây là một loại dị...

Tìm hiểu về bệnh rò luân nhĩ

Bệnh rò luân nhĩ là vùng trước vành tai có một lỗ nhỏ xuất hiện từ khi sinh ra (đây là một loại dị...